Örats eller ögats vän?

Att få kontakt med människor har ända sedan vi för första gången såg dagens ljus fungerat som en slags biologisk drift. Vi har en inbyggd mekanism i oss att söka oss till varelser av samma art. Det är också just därför som människan kunnat överleva under en sådan lång tid trots sina uppenbara brister. Dessa har kunnat visa sig i form av krig, naturkatastrofer, svält och moraliska dilemman. Under största delen av människans historia har budskap och information spridits via det skrivna eller talade ordet. Sedan ett drygt sekel tillbaka har detta tillvägagångssätt sett tämligen annorlunda ut.

Stormande förändringar

Telegrafen gav möjlighet till att sända muntliga meddelanden via en kabel. Problemet var att förhållandet mellan avsändare och mottagare förhöll sig relativt ovisst med tanke på att ingen garanti på att meddelandet gick fram kunde ges. Med den innovativa telefonen kunde två personer prata med varandra i realtid och kommunikationen tycktes obegränsad.

Under större delen av 1900-talet var den fasta telefonen det mest effektiva kommunikationsverktyget. Detta trots att hänsyn behövde tas till att avsändare alternativt mottagare behövde befinna sig i hemmet, på arbetet eller någon annanstans där fast telefoni var möjligt att applicera. Till en början var detta ett förhållandevis krångligt system. Det fanns utpräglade telefontorn med komplicerade samt invecklade ledningar vilka i sin tur gick ut till telefonabonnenterna.

Nya förutsättningar

I takt med att den fasta telefonin blev mobil ställdes helt nya förväntningar på marknaden. Nu kunde människor prata med varandra utan att hänsyn behövde tas till var dessa befann sig. Till en början var även detta nya revolutionerande sätt att hålla kontakten med människor förhållandevis komplicerat och dessutom väldigt dyrt. Till en början var de mobila telefonerna också väldigt stora och var inte direkt anpassade till gemene mans fickor. Det dröjde fram till millennieskiftet innan detta hjälpmedel blev någonting för den stora massan.

De senaste tjugo åren har innehållit en otroligt snabb utveckling vilken skakat om samhället och människors beteende i sina grundvalar.

Idag finns på gott och ont all världens information i fickan. Det går genom ett knapptryck att få reda på i stort sett vad som helst. Huruvida denna information alltid är av sanningsenlig innebörd är en annan historia.

Under det senaste decenniet har dessutom en revolutionerande digitalisering varit ständigt närvarande. Detta har skapat fantastiska möjligheter, vilket bland annat precisely.se utnyttjat. De har skapat en plattform för avtal inom alla branscher. Det här är av stor vikt eftersom juridiken gör sig påmind inom de flesta områden. Precisely automatiserar samt minimerar rutinuppgifter med samma kontroll och kvalitet som tidigare. Hand i hand med detta förfarande går dagens mobiltelefoner eftersom de flesta är anpassade för att kunna utföra samma uppgifter och ärenden som en dator.

Utvecklingen har med andra ord gått i ett rasande tempo där telefonen idag inte i första hand används för att ringa med. Det gäller trots allt att behålla grunderna för att den ska behålla sin legitimitet.

organic_response