Trygg och säker mobilvardag

Svenskar tenderar i allt högre grad att arbeta hemifrån och inte sällan är det mobilen som är det viktigaste tillbehöret. Vi ringer inte bara samtal till kunder och kollegor utan använder även mobilen för att mejla, anteckna och video-mötas.

Hur kan då företag säkerställa att mobilanvändandet är säkert? Vad bör företag tänka på när det gäller investering i personalens arbetsvardag utifrån ett mobilperspektiv? I den här artikeln diskuterar vi närmare kring konceptet med ett tryggt och säkert mobilanvändande i jobbet.

Allt fler svenskar väljer att jobba hemifrån om möjligheterna ges, vilket innebär att arbetsvardagen flyttar inom hemmets väggar. Den här trenden att jobba hemifrån är något som även stora globala företagsverksamheter erbjuder sina anställda i olika former. Frågan är bara vad som krävs för att säkerställa att mobilanvändandet i jobbet sker på rätt sätt? Framför allt att kommunikationen mellan kollegor, ledning eller med kunder inte hamnar i orätta händer.

Att investera i säkerhet kostar pengar och det behövs nytt kapital till den mobila arbetsvardagen. Moderna företag som har hittat en god balans i hemarbetet strukturerar ofta om det interna affärsbygget för att få pengar till säkerhetsinvesteringen. Det kan handla om att köpa professionella företagstjänster för att generera bättre kassaflöde eller lägga ut andra administrativa arbetsbördor på en extern aktör. Då kan kapital flyttas runt och investeras i ny teknik samt mobilvänliga lösningar.

Moderna lösningar

Det erbjuds idag ett stort och varierat utbud av smarta mobillösningar på marknaden, vilka är anpassade för det ökade mobilanvändandet inom företag. Allt från mobilappar med syftet att verka som faktureringsunderlag till molntjänster som synkroniserar personalens mejl och agendor. Därutöver finns även flera alternativ inom säkerhet och kryptering, vilket används av företag för att skydda innehåll samt känslig information.

Det är alltså inte bara Edward Snowden som använder sig av krypteringsprogram för att förmedla information. Idag investerar även företag i den här sortens säkerhetslösningar för att garantera en trygg arbetsvardag och säkert mobilanvändande.

organic_response